Academie de Foot Centre C

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Nordvestvej 47, 8920 Randers NV, CVR-nummer 43763814

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. januar 2024

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 164141) og kontooverførsel (reg.nr.: 9331 kontonr.: 20231599).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at anskaffe fodboldudstyr i Danmark og sende det til fodboldakademiet ”Académie de Foot Centre C” i Kisangani, DR Congo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05912