Aarhus Watersports Complex

04-07-2024

Kontaktoplysninger

Irma Pedersens Gade 2D, 8000 Aarhus C, cvr 38114751

Indsamlingsperiode

Fra den 8. maj 2024 til den 4. juli 2024

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via online indsamlingsplatform (Aarhus.crowdfundingdanmark.dk).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8117 kontonr.: 4558493).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til en sportsbegivenhed som foreningen holder (Ø-Fest 2024).

Hvis der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne sendes retur via platformen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  24-700-07834