Aarhus Vineyard

14-11-2024

Kontaktoplysninger

Møllevangs Allé 150, 8200 Aarhus N - CVR 39084686

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2021 til den 14. november 2024. 

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (wwwaarhusvineyard.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for drift af godkendt trossamfund, herunder interne og eksterne diakonale projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024, 2025

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00650
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1