ÅRHUS VALGMENIGHED

31-12-2024

Kontaktoplysninger

Mjølnersvej 6,  8230 Åbyhøj  CVR 14111638

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2024 til den 31. december 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul (www.aarhusvalgmenighed.dk)
  • online indsamlingsplatform
  • salg/auktion

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52998, 68133, 602900 og 369988) og kontooverførsel (reg.nr.: 7264 kontonr.: 0001407738).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til drift af valgmenighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07317