Aarhus Hjælper

31-01-2024

Kontaktoplysninger

Sjællandsgade 20, st.  8000 Aarhus C   CVR 35366717

Indsamlingsperiode

fra den 28. september 2023 til den 31. januar 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.aarhushjaelper.dk)
  • sociale medier (Facebook)
  • postomdeling/flyers

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 251106) og kontooverførsel (reg.nr.: 7264 kontonr.: 1134092).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at afholde en grillfest for udsatte borgere med tilknytning til Kirkens Korshær Aarhus, samt indkøb af madrasser til Natherberget.

Hvis der er midler til overs, efter at formålet er opfyldt, skal de bruges til indkøb af flere madrasser.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06788