Aalam Bibi Support

14-09-2024

Kontaktoplysninger

Indsamlingen foretages af Osman Asghar Mirza

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2023 til den 14. september 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.aalambibitrust.org)
  • sociale medier (Facebook, Instagram, Snapchat, X)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail
  • opstilling af indsamlingsbøtter

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 1557LH) og kontooverførsel (reg.nr.: 3307 kontonr.: 3308709167).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til at støtte "Aalam Bibi Trust", som er en not-for-profit velgørenhedsorganisation i Lahore (Pakistan), som tilbyder gratis skolegang, lægehjælp samt almen bistand til fattige børn og deres familier.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06741