100 km i kørestol - til støtte for børn og unge fightere på sygehuset

30-04-2024

Kontaktoplysninger

Helena Skovgaard

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2024 til den 30. april 2024.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • sociale medier (Facebook, Instagram)
  • salg/auktion
  • postomdeling/flyers
  • SMS/mail

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 3618 kontonr.: 3619557824).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til børn og unge på hospitaler. Til oplevelser på hospitaler, udenbys, nyt legetøj, elektronik og lignende for at gøre deres dag mere oplevelsesrig og give dem glæde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 24-700-07389