Y's Men International Region Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Torsholmvej 10, 9600 Aars - CVR 91631555

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til Y's Mens Region hjælpearbejde og projekter til fordel for udsatte mennesker i Danmark og rundt omkring i verden samt ofre for konflikter og naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. oktober 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00612
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1