World Life Center

14-02-2023

Kontaktoplysninger

Gedser Landevej 50, 4874 Gedser - CVR 35776206

Indsamlingsperiode

Fra den 15. februar 2022 til den 14. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.66645) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 11563996)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte med de nødvendige behov for overlevelse hos strandede flygtninge i Usivak-lejren i Bosnien og de internt fordrevne irakiske børn og familier i flygtningelejre i det nordlige Irak.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04606