WELLNESS AARHUS ApS

07-03-2023

Kontaktoplysninger

Åboulevarden 39, 5. th., 8000 Aarhus - CVR 33749570.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. marts 2022 til den 7. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 7608, konto 1890576).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ambulancer til Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 7. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04713