We.HELP

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 208, 1800 Frederiksberg C - CVR 43205714

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.wehelpukraine.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, LinkedIn, Instragram), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13420963).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at yde direkte nødhjælp til ofrene for krigen i Ukraine samt yde støtte og hjælp til genopbygning når krigshandlingerne er afsluttede.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet eller at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne gå til et velgørende formål f.eks. et børnehjem eller til andre velgørende organisationer der har til formål at støtte nødhjælp til Ukraine eller krigens ofre.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til humanitær bistand til at støtte folk i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05043