We Support Ukraine

06-03-2023

Kontaktoplysninger

Tybrindvej 10, 5592 Ejby - CVR 43097288

Indsamlingsperiode

Fra den 7. marts 2022 til den 6. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel 

Reg. nr.: 0893 Konto nr.: 2079055

IBAN kontonummer: DK3608930002079055SWIFT-adresse/BIC: HANDDKKK

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ukrainere vha. indsamling af penge og distribuering af mad, vand, benzin, medicin, hygiejneprodukter, tæpper, liggeunderlag, bleer, mælkepulver og vintertøj.
Foreningens netværk af
kontakter og ambassadører i Ukraine modtager forsyninger nær grænsen og transporterer dem videre til trængende i Ukraine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04679