Watoto Skoleprojekt

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Strandvejen 352, 2980 Kokkedal, CVR nr. 38815482

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 883870) og kontooverførsel (reg.nr.: 2135 kontonr.: 0756446266).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for betaling af skolepenge for unge fra fattige familier i Bukavu, Den Demokratiske Republik Congo, og til betaling af sygeforsikring for skoleelever fra fattige familier i Bukavu, Congo.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05884