Vroue Beboerforening af 1993

31-03-2023

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 4, 7800 Skive - CVR 42744611

Indsamlingsperiode

Fra den 9. april 2022 til den 31. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vroue.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9318 konto 0018528584).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for projektet ”Liv og Leg i Vroue” til etablering af et nyt samlingspunkt i midten af Vroue.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04829