Voldtægtsofres Vilkår

28-04-2023

Kontaktoplysninger

Chr. Winthers Vej 1B, 7000 Fredericia - CVR 41836776.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. april 2022 til den 28. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.offervilkaar.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 894880) og kontooverførsel (reg. 9196, konto 1130203554).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opfylde foreningens formål. Vi vil styrke voldtægtsofres vilkår i samfundet ved at arbejde for en kompetent og retfærdig behandling af ofre i retssystemet, en fair og respektfuld behandling af ofre i medierne, og forbedre voldtægtsofres muligheder for hjælp til restitution. Vi vil formidle viden om voldtægt for at gøre op med myter og stereotype forestillinger, som kan stigmatisere ofrene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.22-700-04861