Voice of Iran

15-12-2023

Kontaktoplysninger

Njalsgade 76, 4., 2300 København S - CVR 43641131.

Indsamlingsperiode

Fra den 16. december 2022 til den 15. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.voiceofiran.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), salg/auktion, merchandise, SMS/mail og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 853810) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13551448).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningen Voice of Irans vedtægtsbe-stemte formål: Foreningen arbejder for et demokratisk, frit og retfærdigt Iran baseret på FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder. Foreningen for-søger aktivt at fremme denne dagsorden ved at danne rammerne og platfor-men for fri dialog, debat, aktivisme og politisk engagement. Blandt andet ved at afholde demonstrationer, politiske debatter, foredrag, kulturelle aktiviteter eller lignende arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05680.