Videnskabsklubben, Ikke-erhvervsdrivende forening

18-04-2023

Kontaktoplysninger

Ny Kongensgade 20, st. th., 1557 København V - CVR 38556363

Indsamlingsperiode

Fra den 19. april 2022 til den 18. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.videnskabsklubben.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, TikTok).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 255230).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Videnskabsklubbens overordnede formål; at fremme børn og unges interesse for videnskab gennem initiativer og aktiviteter, som udbreder kendskabet til forskning og motiverer til at forfølge en videnskabelig karriere, jf. Videnskabsklubbens vedtægter. Konkret skal pengene gå til, at Videnskabsklubben fremover kan afholde videnskabsklubber i hele landet for børn og unge i 4. klasse og op til gymnasiet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 18. oktober 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04869