Viborg Trail Arena

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Skivevej 101, 8800 Viborg - CVR 36836474

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.viborgtrailarena.dk), sociale medier (Facebook) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 19888).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til materialer, maskinleje, forplejning og vedligehold af MTB spor i og omkring Viborg, bygget af frivillige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06022