Vi-gør.dk

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Granskoven 123, 2600 Glostrup, CVR 35195637

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Tiktok, Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 57995) og kontooverførsel (reg.nr.: 0523 kontonr.: 224353).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe hjemløse samt udsatte børnefamilier i Danmark i henhold til foreningens formål. Dette gøres ved at arrangere diverse events samt uddele oplevelser i form af gavekort.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler overføres til foreningens regnskab for året efter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05709