VeteranSupport.dk

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Klostermosevej 106A, 3000 Helsingør - CVR 39646404

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2023 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veteransupport.dk), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 16772) og kontooverførsel (reg.nr.: 9056 kontonr.: 1580121396).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte veteraner og efterladte, i samarbejde med andre organisationer og foreninger, med midler skaffet ved fundraising og indsamlinger, samt salg af merchandise (non-profit). Midlerne fordeles til veteraner og efterladte eller projekter til støtte for disse, ud fra ansøgninger, samt udvælgelse af projekter. Foreningen skal søge at samvirke med andre støtteforeninger til styrkelse af hele grundideen Støtte til veteranarbejdet, og begrænses ikke kun til økonomisk bistand men også til hjælp i bred forstand.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06153