Veteranprojekt Grønland

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bakketoppen 10, 3450 Allerød - CVR 42809519

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.veteranprojekt.dk), sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 201402) og kontooverførsel (reg.nr.: 7045 kontonr.: 1180114).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte op om den samlede gruppe af veteraner og pårørende i Grønland, herunder psykisk kampskadede veteraner og andre veteraner med et særligt anerkendelsesværdigt behov i Danmark. Foreningen kan endvidere tage initiativer til at hjælpe veteraner på anden vis.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05832