Veteranfonden

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Teglgårdsvej 38, 2920 Charlottenlund, CVR-nr. 39727773

Indsamlingsperiode

1. oktober 2022 til 30. september 2023. 

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (verteranfonden.dk samt Engagefestival.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS. De indsamlede midler modtages via Mobilepay (Nr. 474930), SMS (1217) og kontooverførsel (Reg. 5013 konto 1553898). 

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for afholdelse af to musikarrangementer under navnet Engage på Kastellet i København og et musikarrangement i Jylland i maj, juni eller august måned 2023 med henblik på støtte til Danmarks veteraner. 

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes i overensstemmelse med Veteranfon-dens formål (almennyttig/almenvelgørende).

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05405