Vestkenyas Venner

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Stadionvej 9, 6760 Ribe - CVR 33167881

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.vestkenyasvenner.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 35350) og kontooverførsel (Reg. 9738 konto 2176432).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for børn skolegang, medhjælp og skolegang og udviklingshjælp efter anmodning fra to Vestkenyanske landsbyer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05050