Vestegnens Kattehjælp

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Byagervej 43, 4030 Tune CVR-nr.: 40605754 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (https://vestegnenskattehjalp.wixsite.com/website), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 818338 og 141441) og kontooverførsel (Reg.nr.: 5396 kontonr.: 0250819).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at hjælpe vildtlevende/ejerløse katte på vestegnen. Dette ved at indfange, dyrelægetjekke, neutralisere og videre formidle dem til nye hjem. Alle via foreningens plejere. De katte som ikke egner sig til formidling genudsættes, så vidt muligt dette kan lade sig gøre, efterforudgående aftale med foderværter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05349