Verdens Børns Velfærdsorganisation

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Gullestrupvej 88, 7400 Herning - CVR 32871240

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vbvo.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 28551) og kontooverførsel (reg. 9570 konto 12441525.)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens formål - velgørenhed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04614