Venneforeningen for De Unges Hus

16-08-2023

Kontaktoplysninger

Ravnsborg Tværgade 6a, st., 2200 København N, CVR 39928183

Indsamlingsperiode

17. februar 2022 til 16. februar 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.nr. 5322, konto nr. 0000249967).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Venneforeningen De Unges Hus i overensstemmelse med foreningens vedtægter:

§ 2. Foreningens målsætning og formål

Stk. 1 At støtte etablering og gennemførelse af projekter, aktiviteter og arrangementer i indsatserne i De Unges Hus til hjælp, gavn og støtte for brugerne af disse tilbud for at forbedre deres livssituation og til enkeltpersoner i en økonomisk særlig sårbar situation.

Stk. 2 At stimulere og understøtte eksperimenterende initiativer, som er til gavn for målgruppen i De Unges Hus.

Stk. 3 At søge penge til foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05410