Valnøddelauget

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Jægergårdsvej 6, 8400 Ebeltoft - CVR 40349243

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 8401 konto 5457496).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Foreningen formål at etablere prototyper for skovlandbrug i Danmark til inspiration for landbruget med henblik på al skabe positive klima og biodiversitetsløsninger i landbruget. Vi etablerer en valnøddeproduktion baseret på 4-500 valnøddetræer, dvs at betale leje af jord, passe træerne under opvækst med vanding, gødning, jordbearbejdning, beskæring mv. indtil træerne giver frugt. Projektet er primært et klima og biodiversitetstiltag, og når produktionen giver overskud, skal dette bruges på træplantning.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05010