Valgmenigheden Church of Love

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Østergade 11D, 5492 Vissenbjerg - CVR-nr.: 36146125

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.churchoflove.dk) og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 687568) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 10126312).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for kirkens aktiviteter for alle aldersgrupper.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05716