Usmani Islamisk Center

23-01-2023

Kontaktoplysninger

Rødovrevej 112, 2610 Rødovre - CVR 36579137

Indsamlingsperiode

Fra den 24. januar 2022 til den 23. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.630313) og kontooverførsel (Reg.5470 Konto 2907325)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for køb af et nyt center samt til drift, istandsættelse og indretning (evt. af et midlertidig lejemål).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. juli 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04488