Unified Focus - Free Observer ApS

01-06-2023

Kontaktoplysninger

Sortbærvej 85, 8600 Silkeborg - CVR 41617071

Indsamlingsperiode

Fra den 10. juni 2022 til den 1. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.freeobserver.org) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13075174).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og udvikling af uafhængig medieplatform.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. december 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05015.