UNHCR FN´s Flygtningeorganisation

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Marmorvej 51, 2100 København Ø - CVR 35452826

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, aviser, postomdeling, SMS og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for UNHCRs globale aktiviteter for beskyttelse af og nødhjælp til flygtninge, herunder i forbindelse med akutte kriser. Midler anvendes primært til støtte til flygtninge, der befinder sig i nærområderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00629

UNHCR FN'S Flygtningeorganisation har diplomatisk immunitet