Ukrainsk Sport Forening

14-03-2023

Kontaktoplysninger

Arnborgvej 11, 7330 Brande - CVR 38586122.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. marts 2022 til den 14. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg. 2570, konto 6285323094).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den ukrainske befolkning og militær.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04760