UkraineBoost ApS

12-06-2023

Kontaktoplysninger

Dybendal Alle 12, 1.,  2630 Taastrup

Indsamlingsperiode

Fra den 5. juni 2023 til den 4. juni 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 8900 kontonr.: 0022193304).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for Ukraine i forbindelse med krigen med Rusland. Der kan gives støtte til følgende:

1) Hjælp til den ukrainske hær herunder hjælp til individuelle ukrainske soldaters køb af udstyr.

2) Hjælp til humanitære formål; det være sig skoler, hospitaler mv.

3) Oprydning efter besættelse; f.eks. fjernelse af miner eller andet til fare for lokalbefolkningen. Det kan også være rensning af jord, vandløb mv. der er blevet forurenet i forbindelse med krigshandlinger.

4) Medicinsk eller psykologisk hjælp efter traumer på grund af krigshandlinger

5) Hjælp til genstart af den lokale økonomi.

 

I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal de indsamlede midler doneres til Wool Express.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06388