UID Danmark

24-02-2023

Kontaktoplysninger

Holsbjergvej 29, 2620 Albertslund - CVR 36633352

Indsamlingsperiode

Fra den 25. februar 2022 til den 24. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr.70274) og kontooverførsel (Reg.9570 konto 0012739281)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Indsamling til lande og områder, som lider nød og sult samt til områder i nød, grundet naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 24. august 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04595