Ugandas Børn

08-05-2023

Kontaktoplysninger

Hessum Bygade 10, 5450 Otterup - CVR 40329684

Indsamlingsperiode

Fra den 9. maj 2022 til den 8. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (ugandasboern.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook, Instagram), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 589258, 902092) og kontooverførsel (reg. 0828, konto 0001539973), samt reg 0828, konto 0002011468.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Sera’s Caring Place, som er et caring place for gadebørn styret af Kasonga Sera, i det østlige Uganda. Foreningens formål er at samle penge ind til at sikre børnene på Sera’s Caring Place’s trivsel og velvære. Herunder at bygge et nyt hjem med de optimale rammer, behandling ved sygdom samt skolegang.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til NGO'en Sera's Caring Place i Uganda, hvor Uganasas børn vil sørge for fordeling af midlerne.

Indsamlingsområde

Landsdækende,

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 8. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04941