Ubora Ministries Denmark

31-05-2023

Kontaktoplysninger

Søndermarksvej 84, 8700 Horsens - CVR 43031562.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 89343) og kontooverførsel (Reg.5343 konto 0250183).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at skabe interesse og samle ind til missions- og nødhjælpsarbejde i Mombasa, Kenya. Vi støtter Ubora Ministries’ arbejde med opførelse af bygning, toiletfaciliteter, brøndboring m.m.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04996