U-landsforeningen Svalerne

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Århusgade 35, 2100 København Ø - CVR 49640412

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (Århusgade 35, 2100 København Ø, CVR nr. 49640412) og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.svalerne.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 662297) og kontooverførsel (reg.nr.: 3121 kontonr.: 3121048353).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for U-landsforeningen Svalernes arbejde. Foreningen yder økonomisk støtte til lokale NGO’er i Bangladesh og Indien, som arbejder med at styrke de fattigste til selv at kæmpe sig ud af undertrykkelse og fattigdom efter ”hjælp til selvhjælp”-princippet, med særligt fokus på kvinders og kasteløses rettigheder. Foreningen arbejder også med oplysning i Danmark om samme emner.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05862