Tyrkisk Kultur Center (Katastrofe indsamling)

07-04-2023

Kontaktoplysninger

Glentevej 57, 2400 København NV, CVR nr. 30769805

Indsamlingsperiode

Fra den 6. februar 2023 til den 7. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook og Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 607560) og kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 9034568771).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at hjælpe katastroferamte familier i Tyrkiet grundet det voldsomme jordskælv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05952