Tyrkisk Kultur Center

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Glentevej 57, 2400 København NV - CVR 30769805.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5501 kontonr.: 6447483007).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af ejendom til Tyrkisk Kultur Centers aktiviteter samt til foreningens driftsudgifter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-05779.