Typono ApS

01-03-2023

Kontaktoplysninger

Højen 55, 3500 Værløse - CVR 42044784.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. marts 2022 til den 1. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 3409 konto 13171955).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Ukraines forsvar.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04742