Turning Tables Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 7,  2200 København N

Indsamlingsperiode

fra den 25. august 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • hjemmeside/donationsmodul
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 718988) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 8464641).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til organisationens generelle og specifikke arbejde, hvor vi arbejder ud fra et formål om at styrke børn og unges kompetencer, fællesskaber og selvværd gennem faste aktiviteter i kunst -og kulturskabelse.
I udgangspunktet vil midlerne anvendes til at understøtte vores ugentlige aktiviteter for børn og unge primært.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06732