Trykkefrihedsselskabet af 2004

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Tobaksvejen 4, 2860 Søborg - CVR 32589367.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, SMS/mail og TV.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 63091) og kontooverførsel (reg. 9570, konto 13386455).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningsarbejde for ytringsfrihed, jf. Trykkefrihedsselskabet formålsbestemmelse: ”…at træde i brechen for det frie ord hvor som helst, dette er truet, og uanset, hvem der truer det, idet foreningen støtter sig til grundlovens §77, der fastslår, at ”enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene”. Foreningen vil bestræbe sig på at yde hjælp og beskyttelse dér, hvor ytrings- og åndsfriheden er truet”.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. august 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04666