Troens Ild

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Terpetvej 60, 9740 Jerslev J - CVR 29284660.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (troensild.com) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 407534) og kontooverførsel (Reg. 7449 konto 4060481).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at få midler til den daglige drift af Troens Ild. Troens Ild er en kristen frikirke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. marts 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05179