Toftegårdsparkens Ejerlaug

14-05-2023

Kontaktoplysninger

Toftevænget 2, 8250 Egå - CVR 31377064

Indsamlingsperiode

Fra den 15. maj 2022 til den 14. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.toftegårdsbroen.dk), sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.525556).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering af en ny helårs badebro i vores området.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne tilbagebetales til bidragsyderne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. november 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04889