Til Rasmus

01-12-2023

Kontaktoplysninger

Anne Bjerrum Juhl

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2023 til den 1. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • sociale medier (Facebook)

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 4733 kontonr.: 4733157925).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til fordel for Rasmus, som en erkendtlighed i anledningen af Rasmus' alvorlige sygdom ALS

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06537