THS Art ApS

25-07-2023

Kontaktoplysninger

Drechselsgade 4B, 2. th., 2300 København S - CVR 43403710.

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juli 2022 til den 25. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (GoFundMe, Indiegogo).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Revolut Bank UAB, IBAN: LT14 3250 0572 6411 4426 - INTERMEDAIRY BIC: BARCGB22).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opbygge Danmarks førende NFT Art virksomhed. Minimumsopkrævningsmålet er 730.000DKK - (Svarende til $100.000USD), og det vil blive brugt til at etablere de grundlæggende forretningsmæssige rammer og til at kickstarte primære forretningsaktiviteter (administrationsudgifter, personaleløn og juridiske forretningsudgifter)
Hvis det fulde beløb på ikke indsamles, vil det beløb, der indsamles, blive brugt til at etablere de grundlæggende forretningsmæssige rammer og til at kickstarte primære forretningsaktiviteter (administrationsudgifter, personaleløn og juridiske forretningsudgifter).

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05190.