THINK International

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Sortedam Dossering 63B, 1, 2100 København Ø, CVR-nummer 42971464

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2022 til den 30. november 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og merchandise.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 3590856).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte projekter indenfor folkesundhed i samarbejde med lokalt forankrede NGO’er og civilsamfundet i Afrika.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05694