THE NATURAL FOREST MONASTERY IN RANDERS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Randersvej 79,  8940 Randers SV   CVR 40089233

Indsamlingsperiode

fra den 1. september 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Tilladelsen dækker indsamling via

  • events
  • hjemmeside/donationsmodul (www.thai-buddhist-temple.com)
  • online indsamlingsplatform
  • sociale medier

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 451800, 407007).

Indsamlingens formål

Indsamlingen skal bruges til templets generelle drift og vedligeholdelse, herunder regninger, udgifter, husleje, revision.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06987