The Luna Initiative

05-05-2023

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 69, 2. th., 1620 København V - CVR 41831421

Indsamlingsperiode

Fra den 6. maj 2022 til den 5. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13150761).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for skadesreduktion for gadebaserede sexarbejdere på Istedgade i København, herunder indkøb af varevogn, samt forplejning til vognens brugere i form af kaffe, te, vand. Midlerne skal også anvendes til foreningens daglige drift, heriblandt forsikring af køretøj, bankudgifter, reparationer og parkeringslicens.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til andre almennyttige formål, jvf. foreningens vedtægter §11 stk. 2.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04963