The Dinesh Foundation

14-12-2023

Kontaktoplysninger

Rolighedsvej 3, 5. th.,1958 Frederiksberg C, CVR nr. 43553828

Indsamlingsperiode

Fra den 15. december 2022 til den 14. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook). De indsamlede midler modtages kontooverførsel (reg.nr.: 5470 kontonr.: 0003744640)

Indsamlingens formål

Indsamlingens formål er at modtage gavebidrag fra en større kreds af frivillige gavegivere og hermed yde økonomisk støtte til ofre blandt uddannede instruktører i tilfælde af en rafting- eller kajakulykke i det nepalesiske raf-tingforbund og økonomisk støtte til den efterladte familie i tilfælde af dødsfald i personkredsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05685